Alt om vigtigheden af regnskabsassistance som selvstændig

Uanset hvilken selvstændig virksomhed du driver, er det vigtigt, at du har styr på regnskaberne. Og det kan du blandt andet sikre dig med regnskabsassistance. Det er lovpligtigt, at du fører regnskab i din virksomhed og betaler skat til tiden. Desuden er regnskabet også for din egen skyld, så du hele tiden kan følge din virksomheds profit.

Når du fører regnskab, dokumenterer du din virksomheds aktiviteter i form af en resultatopgørelse og virksomhedens værdier i en balance. Både resultatopgørelse og balance er to dele, som indgår i stort set alle regnskaber. Uanset om det er et årsregnskab eller et skatteregnskab.

Det kan for mange nye erhvervsdrivende være en overvældende og tidskrævende aktivitet. Derfor giver vi dig her nogle redskaber, så du kommer bedst fra start. Og undgår de typiske faldgruber.

Det skal du være opmærksom på

Som du måske har fået et indtryk af, er der mange elementer og poster, som skal indgå i et gyldigt regnskab. Desuden har du som selvstændig erhvervsdrivende nogle pligter i forbindelse med bogføringen, som du skal overholde.

Der er nogle ting, som kan gøre det nemmere for dig at udarbejde regnskabet. Og du vil være sikker på, at du som virksomhedsejer har styr på dine ting. Det er vigtigt, at du blandt andet er opmærksom på følgende i løbet af et regnskabsår:

  • Du skal løbende bogføre indtægter og udgifter.
  • Du skal gemme bilag på alle indtægter og udgifter. Ellers kan du ikke dokumentere, at din bogføring og dit regnskab er udført korrekt.
  • Du skal gemme regnskab og bilag i fem år.
  • Du skal opbevare regnskab og bilag, så det er sikret mod brand, tyveri og så videre. Det gælder også, hvis dit regnskab ligger online.

Når du har en ny virksomhed, skal du normalt opgøre momsregnskabet hvert kvartal. Skatteregnskabet skal kun afsluttes én gang om året. Hvis din virksomhed er personligt ejet, skal du endvidere udarbejde et skattemæssigt årsregnskab. Det skal vedlægges selvangivelsen og er med til at sikre, at du betaler den korrekte skat.

Gør det nemmere for dig selv

Hvis du tidligere har siddet med et regnskab, ved du, at det kan være et uoverskueligt projekt. Og særligt hvis du har en ny virksomhed. En løsning kan derfor være, at du tilmelder dig regnskabsassistance. Det vil aflaste dig, og hvis du er i tvivl om dit regnskab er korrekt, kan assistancen hjælpe dig med denne tvivl. Du vil nemlig være sikker på, at det bliver udført til punkt og prikke.

Hvis du vælger at overlade bogføringen helt eller delvist til en revisor, er det stadig dig, som har ansvaret for bogføringen. Også selvom du ikke har været med under udarbejdelsen. Dette ansvar har du også i forbindelse med regnskabsassistance, hvis du vælger denne løsning.

Som nystartet virksomhed kan det være, at du ligger under grænsen for revisionspligt. Virksomheder kan fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider bestemte punkter. Disse punkter kan du læse mere om i Erhvervsstyrelsens bogføringsvejledning.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top